Landen

Op dit moment doen volgens de Ellen MacArthur Foundation (bron / 13-12-2020). de volgende landen mee aan het Plastic Pact:

Europa

Noord America

Zuid America

Afrika