Meer Met Minder Plastic bestaat niet meer. Lang leven Plastic Pact NL!

Meer Met Minder Plastic bestaat niet meer. Lang leven Plastic Pact NL!

maart 13, 2024 Uncategorized 0

Beste allen,

In 2019 hebben Nederlandse bedrijven en de Rijksoverheid de handen ineen geslagen om een circulaire economie voor plastic producten en verpakkingen dichterbij te brengen. In 2019 twee jaar nadat Plastic Pact NL begon hebben de 110 deelnemende bedrijven en de Rijksoverheid alweer de handdoek in de ring gegooid. Aan dat soort bedrijven heeft Nederland helemaal niks. Wij gaan echter door!

Hierbij het gehele persbericht integraal overgenomen
https://www.meermetminderplastic.nl/updates/Beeindiging-Plastic-Pact-NL/691

Per 1 januari 2024 is het Plastic Pact NL (PPNL) gestopt. Dit was een moeilijk besluit, genomen na een zorgvuldige evaluatie van de Stuurgroep. Het PPNL heeft bijgedragen aan het op gang brengen van de transitie van de kunststofketen. Maar een Pact zoals wij dat de afgelopen jaren kenden, lijkt niet meer de beste vorm te zijn om samen te innoveren.

Het afgelopen jaar is de Stuurgroep van het Plastic Pact NL intensief bezig geweest met de vraag hoe zij in een nieuwe organisatievorm verder konden om de doelen van het PPNL te kunnen realiseren. Dit resulteerde in een voorstel om het PPNL als zelfstandige entiteit onder te brengen bij het Afvalfonds Verpakkingen, waarbij deelnemers een jaarlijkse financiële bijdrage leveren. De respons op het voorstel was laag (ca. 30% van de ondertekenaars), waarbij slechts een aantal bedrijven aangaf dat zij deel willen blijven uitmaken van het PPNL in deze nieuwe organisatievorm. Daarom heeft de Stuurgroep na een zorgvuldige evaluatie de knoop doorgehakt en besloten om het PPNL per eind 2023 te beëindigen.

Dit was een lastig besluit. In de afgelopen jaren wisten de deelnemers elkaar te vinden in kennisuitwisseling en samenwerking. Het PPNL heeft bijgedragen aan het op gang brengen van de transitie van de kunststofketen. Verschillende initiatieven bleken levensvatbaar en zijn zelfstandig verder gegaan. Ook de komende tijd gaan er projecten van start die uit het PPNL zijn voortgekomen.

Bovendien zijn de uitdagingen om de kunststofketen te verduurzamen niet minder geworden. Juist nu is daadkracht nodig. Maar een Plastic Pact zoals we het de afgelopen jaren hebben gekend, lijkt niet langer de meest geschikte vorm te zijn om gezamenlijk te innoveren.

Het Plastic Pact NL houdt daarom op te bestaan. Maar het werk aan de kunststoftransitie gaat door. Wij zullen elkaar daarin blijven tegenkomen en ondersteunen.